Aquesta columna és per només 6 anuncis de serveis de les platges. Serà molt selectiu pel que fa a la necessitat del servei que ofereixen.

Tipo y nombre de  establecimiento

Domicilio

Teléfono

Población

http://www.página web

Correo electrónico

Texto facilitado por el cliente que describa la tipología de producto   o establecimiento y sus atributos más representativos, en este  tamaño de letra y en 200 digitos.

Platja Belladona

Sorra fina.
Llarg 150 m, amplada 30 m.
Zona urbana.
Orientació sud-est.

• Ruta 1, zona 4.

Platja de Cap Roig

Sorra gruixuda.
Llarg 150 m, amplada 30 m.
Zona semi urbana.
Orientació sud-est.

• Ruta 1, zona 4.

Platja Ses Torretes

Platja Bandera Blava 2016.
Sorra fina.
Llarg 120 m, amplada 40 m.
Zona semi urbana.
Adaptada a minusvàlids.
Orientació sud-est.

• Ruta 1, zona 4.

Platja Can Cristus

Platja Bandera Blava 2016.
Sorra fina.
Llarg 160 m, amplada 40 m.
Zona semi urbana.
Orientació sud-est.

• Ruta 1, zona 4.

Cala del Forn

• Arena fina.

• Largo 25 m, anchura 20 m.

• Zona semi urbana.

• Orientación sureste.

• Ruta 1, zona 4.

Cala de la Roca del Paller

Sorra fina.
Llarg 50 m, ample 10 m.
Zona semi urbana.
Orientació sud - sud est.

• Ruta 1, zona 4.

Cala Roques Planes

Còdols i roques.
Llarg 50 m, ample 10 m.
Zona semi urbana.
Orientació sud.
S'accepta practicar el nudisme.

• Ruta 1, zona 4.

Cala Recó dels Homes

Còdols.
Llarg 40 m, amplada 15 m.
Zona semi urbana.
Orientació sud-est.

• Ruta 2, zona 5.

Cala Recó de les Dones

Sorra fina.
Llarg 20 m, ample 10 m.
Zona semi urbana.
Orientació nord.

• Ruta 2, zona 5.

Platja Torre Valentina

Platja Bandera Blava 2016.
Sorra fina.
Llarg 650 m, amplada 50 m.
Zona semi urbana.
Tots els serveis.
Adaptada a minusvàlids.
Orientació sud-est.

• Ruta 2, zona 5.

Platja Sant Antoni

Platja Bandera Blava 2016.
• Sorra fina.
• Llarg 1475 m, amplada 45 m.
• Zona urbana.
• Espigons de protecció.
• Tots els serveis.
• Empreses activitats aquàtiques.
• Orientació sud-est.

• Ruta 2, zona 5.

Platja Es Monestir

Platja Bandera Blava 2016.
Sorra fina.
Llarg 580 m, amplada 40 m.
Zona urbana.
Tots els serveis.
Orientació sud.

• Ruta 2, zona 5.Totes les platges 

1    2    3    4    5    6    7    8    9

està a la pàgina 4