Característiques de l'anunci tipus Reportatge:

Model de reportatge:


Tipo de establecimiento Nombre establecimiento

Texto facilitado por el cliente que describa la tipología de producto o establecimiento y sus atributos más representativos, en este  tamaño de letra y en 500 digitos.

Texto facilitado por el cliente que describa la tipología de producto o establecimiento y sus atributos más representativos, en este  tamaño de letra y en 500 digitos.

 

Domicilio

Teléfono

Población

http://www.página web

Correo@electrónico

Refrencia


Inversió 15 € cada reportatge.

Els Reportatges es contractaran puntualment pel temps que es desitgi, només podran accedir al Reportatge els establiments que ja tinguin un contracte d'anunci anual.

Si interessa el format Reportatge com a anunci permanent el contracte serà anual, pagament semestral i mantindrà la posició inicial o millorarà durant tot l'any.

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

• I finalment envieu la FOTO APAÏSADA que voleu que aparegui a l'anunci, màxim 2 megues a aquest enllaç.

* Quan el reportatge estigui publicat ens posarem en contacte amb vostè perquè el vegi i si li agrada procedir amb el sistema de pagament.Anunciat  1   2   3   4   5    6   7

està a la pàgina 6