Espai dedicat a Pals, amb suggeriments de Visites Imprescindibles descrites per la seva màxima autoritat municipal o persona rellevant del món de la cultura o el turisme.